อัตราราคาห้องพักต่อห้อง/คืน ไม่เกินจำนวน 2 คน/ห้อง
 
 
ประเภทห้องพัก
 
*ราคาที่พัก/คืน(บาท)
 
**ราคาที่พักวันหยุด
 
 
Standard Room Floor 1
 
550.- (ไม่มีระเบียง)
 
550.- (ไม่มีระเบียง)
 
 
Standard Room Floor 2-3
 
650.- (มีระเบียง)
 
650.- (มีระเบียง)
 
Family Room Floor 2
 
850.- (มีระเบียง)
 
850.- (มีระเบียง)
 

* อัตราห้องพักในวันธรรมดา และหรือ เสาร์อาทิตย์ทั่วไป
** อัตราห้องพักในวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ

   
             
 

หมายเหตุ :
* กรณีพักเกินกว่าที่กำหนด (มากกว่า 2 ท่าน)
- ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 300 บาท/คน/คืน (สำหรับวันธรรมดา/เสาร์-อาทิตย์ทั่วไป)
- เด็ก 10 ขวบขึ้นไป 300 บาท/คน/คืน (สำหรับวันธรรมดา/เสาร์-อาทิตย์ทั่วไป)

- ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน (สำหรับวันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์)
- เด็ก 10 ขวบขึ้นไป 500 บาท/คน/คืน (สำหรับวันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์)
**เด็กส่วนสูงเกิน 100 cm. มีค่าใช้จ่ายนะค่ะ

   
 
 

Use our calculator to convert fron Thai Baht to your currency

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 089-165-6455 
Email :chonwasahuahin@hotmail.com
info@baanchonwasa.com